Trenerutvikling

Kartlegging

Enten man er trener for 7 år gamle gutter og jenter eller trener et B-lag i norsk toppfotball finnes det et kriteriesett med kompetansekrav som kan være relevant for deg å beherske.

Kompetansekrav for fotballtrener
Kompetansekrav for fotballtrener i app

Identifisere sterke og svake sider

Etter trener har svart på kartlegging, kan trenerutvikler få frem funksjonelle radardiagram for å se hvordan trenerens ferdigheter fordeler seg. 

kartlegging trener.png

Prioritere utviklingsmål og lage utviklingskontrakt

Etter å ha kartlagt treneren setter man opp noen prioriterte utviklingsområder. 

Walt Disney ønsker blant annet å forbedre seg når det gjelder å håndtere motgang, samtidig som han har 5 andre punkter han vil fokusere på. Trenerutvikler ser de samme utviklingsmålene, og kan derfor følge opp treneren på det treneren på det han vil bli fulgt opp på!

Utviklingsmål kan gjelde for trening og kamp, eller begge deler! Eksempelvis vil "feedback til spillere i drikkepauser" være mer naturlig å ha fokus på under trening, mens "jeg vet hvordan jeg håndterer motgang" kan være mer naturlig å ta høyde for i kamper der laget presterer dårlig

trener_utviklingsmål_2.png
utviklingskotnrakt trener.png

Utvikling – på feltet og i dialog med trenerutvikler

Utvikling av trenerferdigheter skjer primært på feltet og i samtale med trenerutvikler. Etter endt økt kan trener logge inn i appen og evaluere seg på sine utviklingsmål. 

shutterstock_569881021.jpg
shutterstock_58818151.jpg

Oppfølging og screening:

   - etter trening og kamp

Etter trening og kamp kan trener logge inn i appen, og evaluere seg på relevante utviklingsmål. Man kan også legge inn en kommentar med fritekst for å utdype hvorfor man har scoret som man har. 

Hvordan var coachingen i spilldelen i dag? Var det mulighet til å bli eksponert for coaching? Hva med coaching i spilldelen? Fungerte det som ønsket?

Scoring av utviklingsmål etter trening/kamp
Utvikling av utviklingsmål

Etter man har scoret seg noen ganger får man frem en graf som viser hvordan endringen på utviklingsmålet har endret seg. Blir man bedre av å ha fokus på utviklingsmålene? 

Etter å ha scoret seg på utviklingsmålene noen ganger vil trenerutvikler få frem funksjonelle musikalske rapporter som viser hvordan treneren har vurdert seg selv. Kanskje han trenger litt mer oppfølging på å håndtere motgang? Eller skal han bli enda råere på coaching i spilldel? 

Rapport trenerutvikling