sr-logo.png
Spoortz logo.png

BRUKERHJELP

Ofte stilte spørsmål

Tilgang og brukerprofil

Hvordan får jeg tilgang til SkillRace?


For å komme igang med SkillRace web går du til adressen https://app.skillrace.no, mens appen SkillRace kan lastes ned fra enten AppStore eller Google Play.
Hvordan logger jeg meg på SkillRace?


Ettersom din klubb allerede benytter verktøyet Spoortz, skal du allerede ha en bruker til SkillRace Web og App. Brukeren begge steder er din email og passord som benyttes i Spoortz. Dersom du ikke husker din bruker, kan du forsøke lenken "Glemt passord" og legge inn din email adresse, som da må være tilknyttet din Spoortz-bruker for at du skal få tilsendt en lenke på email hvor du kan gå inn og endre ditt Spoortz/SkillRace-passord. Om du ikke har en aktiv bruker og/eller email registrert i Spoortz, kan du ta kontakt med din trener eller klubbadministrator for å undersøke nærmere.
Jeg får logget meg på, men det er ikke mulig å komme videre fra neste skjermbilde?


Etter innlogging skal du få opp et skjermbilde der du kan velge klubb/lag og rolle (spiller/trener). Dersom det ikke finnes noen roller i dette skjermbildet, kan det tyde på at du ikke ligger inne med hverken trener- eller spillerrolle i klubben din. Du må da kontakte trener eller klubbadministrator for å sjekke grunnen til dette.
  • Hvorfor kommer det ikke opp noen aktiviteter i kalender på app?


Dersom du ikke har lagt inn kamper, treninger eller arrangementer i Spoortz, så vil det være tomt i kalenderen. Du kan legge inn en og en aktivitet, med mulighet for å lage repeterende treninger. I begge tilfeller må du manuelt legge inn treningsinnhold i form av øvelser. Den mest effektive måten å lage treningsserier med kvalitetssikret og aldersrelevant innhold via "Periodeplan". Det finnes gode instruksjoner i appen på hvordan man gjør dette.
Hvordan kan jeg få brukerstøtte og melde fra om eventuelle problemer?


I SkillRace App finner du tips relatert til hvert enkelt skjermbilde, eller du kan gå inn på menyen Brukersupport. Vi har ikke tilsvarende funksjonalitet på SkillRace Web, men vil sørge for at det kommer på plass etterhvert. Dersom du står helt fast, er det mulig å sende en henvendelse på Messenger via vår hjemmeside: https://fotball.skillrace.no. Se etter Messenger-symbolet nede til høyre på sidene våre. Vi responderer som regel i løpet av kort tid på disse henvendelsene.
Kan jeg synkronisere SkillRace-aktiviteter med min mobil-kalender?


Ja, alle aktiviteter som ligger i SkillRace-kalenderen, kan knyttes opp mot din mobilkalender. Dette gjøres fra meny øverst i kalender. Når handlingen er utført vil mobilkalender automatisk oppdateres i takt med din SkillRace-kalender. Du finner SkillRace-kalender på mobilen under navnet "SkillRace". Den kan slås av/på som alle andre eksterne kalendere.
Hva får vi av muligheter i tillegg med klubblisens?


Klubblisensen sørger i hovedsak for to ting. Først av alt så kobler man lagene med sine trenere og spillere til klubbens sportslige opplegg, gjennom en egen SkillRace klubb-site. Dernest får man som administrator på SkillRace klubb-site mulighet for å produsere eget innhold, i kombinasjon med annet tilgjengelig innhold i økosystemet.
Jeg får logget på med får opp "feil" bruker!


Dersom dere er flere brukere registrert på samme email-adresse, med samme passord, vil en vilkårlig av disse brukerne velges. Typisk tilfelle er nå foreldre og søsken er registrert i klubb-medlemsbasen. For å unngå dette, bør man klikke på "Glemt Passord" i påloggingsskjermbildet. Da får man tilsendt en email med link til side der man kan endre passord per bruker. Endre her passordet på de brukerne du ønsker å benytte i SkillRace, slik at de får ulike passord. Eventuelt kan man logge inn og endre på emailadresser slik at disse blir forskjellige.

Oppstart

Hvordan kan jeg få spillerne mine i gang med å bruke SkillRace?


For at spillerne skal komme i gang med de 1) Vite om sin egen Spoortz-bruker og 2) Vite adressen https://app.skillrace.no (for web-versjon) og at de kan laste ned SkillRace appen ved å søke etter SkillRace i enten App Store eller Google Play. For å sende ut brukermail med link til passordside, følges denne oppskriften:

  1. Logg på SkillRace Web som trener
  2. Gå til menyen Send Melding
  3. Påse at du listen over Spillere er komplett og at alle har email registrert (du kan sjekke dette ved å se om du kan velge email som kanal for meldingen til høyre for hver spiller)
  4. Noter eventuelt ned spiller som ikke har email og gå til menyen Spillere der du trykker går inn på de aktuelle spillerne ved å klikke på dem og derfra videre på undermenyen "Personlige Data" hvor du legger inn email.
  5. Når alle spillerne har fått registrert email, kan du gå tilbake til "Send Melding"
  6. Sørg for at alle har avsjekket "email" og trykk knappen "Send Passord"
  7. Spillerne mottar nå en email med link til side der de kan sette sitt passord om de ikke kjenner dette fra før.

Videofilming

Hva skjer med videoene jeg filmer? Hvor blir de tilgjengelig?


Videoene du filmer ved hjelp av Videoanalyse-modulen lagres både lokalt på mobil og på vår server. Dersom du velger at klippet skal ut på SkillRace Channel (som er under lansering og klar v1 i mars), så vil de kunne sees av alle som bruker SkillRace. Det er også mulig å koble videoprosjektet til en kamp eller trening. Klippene vil da være tilgjengelig for de som har tilgang til disse aktivitetene, typisk trenerteam og lagets spillere. Det er også mulig å tagge klippene mot spillere. De vil da vises i ulike sammenhenger hos spilleren.
Hvordan gjør jeg videoene synlig for spillerne?


Når du tagger spilleren på klippet, vil dette vise i spillerens app på den treningen eller kampen filmprosjektet er koblet mot.

Øktplan

Hvordan får jeg lagt inn profilbilder?


Foreløpig legges profilbilder inn av trener og/elller spiller via SkillRace Web. Dette gjøres av brukeren selv via menyen "Min Profil" eller av trener som kan gå inn på den enkelte spilleren og laste opp profilbilde. Vi anbefaler at man benytter muligheten til å laste opp profilbilde, da dette skaper mer "liv og identitet" i verktøyet.

Lagsadmin

Jeg kom meg inn som Trener på SkillRace, men det ligger ingen spillere i Spilleroversikten?!


Dersom du er sikker på at du er kommet inn på riktig lag, er nok grunnen til dette at det ikke ligger inne spillere fra før. Du må da logge deg inn på Spoortz og sørge for at spillerlisten oppdateres. Alle spillere som ligger inne på ditt Spoortz-lag, vil også være tilgjengelige i SkillRace.
Kan jeg sende push-meldinger til laget mitt?


Absolutt! Vi vil påstå at SkillRace har den meste sofistikerte meldingsmodulen på sportsmarkedet. Du kan sende meldinger til hele laget, til enkeltspillere, eller til gruppe av spillere (ref oppmøteliste for den enkelte kamp/trening/arrangement). Du finner send-muligheter fra den aktuelle kampen, treningen, utviklingsmålet, videoklippet, osv. På denne måten får man knyttet meldingen til sin rette kontekst. En kronologisk og søkbar oversikt over meldingstråder du har vært del av, finner du i menyen Meldingslogg. Per nå kan man ikke sende push-varsler fra "Send Melding" på web, men vi lanserer denne muligheten om ikke lenge. For de "avanserte": Dersom man har klubblisens, vil det også være mulig å sette systemet opp til å sende automatiske push-meldinger i forbindelse med kamp, trening, tilstandsregistrering, osv.
Hvordan legger jeg inn utviklingsmål på en spiller?


Både spiller og trener kan oppdatere sine utviklingsmål via SkillRace Web. Det vil snart bli mulig å lage og oppdatere utviklingsmål fra SkillRace App. En vil da kunne hente ferdig-lagede og alders-/rollerelevante utviklingsmål fra tilgjengelige fagplaner, slik som i Web-versjonen.
Hvordan legger jeg til brukere?


For å legge til brukere som ikke ligger i Spoortz/SkillRace fra før, logger du inn på Spoortz og legger til spillere på vanlig måte. Nye klubbmedlemmer må her som vanlig godkjennes av klubbadmin. Spillere som allerede ligger inne med en profil i klubben, kan hentes til laget ved at du logger på SkillRace Web og går på Spillere-meny og Administrere-knapp. Her kan du hente spillere inn på laget ditt ved å søke i klubbmedlemsbasen.