skillrace-channel-logo-dark-bg.png

PILOTPROSJEKT

FASE 1 - MELDE INTERESSE

Målsetting om ca 30 kvalifiserte deltakere er per 25. mars oppnådd.

FASE 2 - FORMELL PÅMELDING

FRIST: TIRSDAG 12. APRIL

Alle deltakere må lese gjennom Deltakeravtalen, fylle ut avtaleformularet (her inkludert påmelding til webinar) og overføre depositum, før man er med videre i neste fase. 

Overføring av deposium

Beløpet på 1000,- overføres til VIPPS#102414

FASE 3 - OPPSTARTSWEBINAR

UKE 16: 19 - 24. APRIL (evt. "early birds" webinar søndag 10. april eller tirsdag 12. april for de som ønsker å komme i gang snarest)

I forkant av webinar, vil alle deltakere ha mottatt brukertilgang til SkillRace.

FASE 4 - GJENNOMFØRING

Ferdig 30. mai