skillrace-channel-logo-dark-bg.png

PILOTPROSJEKT

Depositum på1000,- overføres til VIPPS#102414

Om prosjektet

SkillRace Channel er en web-side som "hviler på toppen" av SkillRace økosystemet. Dette er en helhetlig plattform som støtter alle fasene i utviklingsprosessen på tvers av klubber og lag. Det betyr også at mulighetene knyttet til videoanalyse er langt større enn det man ser i de tradisjonelle analyseverktøyene!

SkillRace Channel - Norsk.jpg

Bruk av video i læringsprosessen har et stort potensial. I SkillRace kan man knytte videoklippene til utviklingsmål, spillestil, øvelser, etc. Gjennom SkillRace Channel vil trenere og spillere kunne hente både inspirasjon og aktuelle læringsbilder som kan benyttes i egen utviklingsprosess.

Vi planlegger full lansering av SkillRace Channel i juni-22. Før lansering ønsker vi å ha på plass videoinnhold fra ulike alders- og ferdighetsnivå. For å få til dette har vi besluttet å starte et pilotprosjekt der vi inviterer inn utvalgte trenere, som dermed får delta i en prelanseringsfase. Utviklingen av SkillRace Channel vil fortsette under prelanseringen, så det vil komme nye funksjoner fortløpende.

Hvordan fungerer videoanalysen?

Treneren får mulighet til å opprette analyseprosjekt for eget lag, eller laste opp videoklipp for analyse av eksterne kamper. Ved hjelp av vår SkillRace App, kan man filme kamper i såkalt "høydepunkt"-modus. Der man kun lagrer høydepunktene underveis, og der disse kan sendes direkte til SkillRace Channel for LIVE-overføring. Man kan da tagge klippene underveis eller i etterkant. Dersom man har klippene liggende lokalt, kan disse enkelt lastes opp via SkillRace Analysemodul.

 

Skjermbildene under viser hvordan analyseprosjektene organiseres og hvilke muligheter man har i selve analyseprosessen.

Organisering av analyseprosjekter

Her vises alle prosjekter man "eier" eller har tilgang til. En kan enkelt laste opp klipp fra egen datamaskin og pre-tagge klipp. Eksempelvis kan man knytte en spiller til alle klipp som lastes opp i en "batch", slik at spilleren selv kan detalj-tagge klippene.

SkillRace Channel - Mine analyseprosjekter.jpeg

Selve videoanalysen

Her kan man tagge klipp for klipp. Det er også muligheter for å sende meldinger til trenerteam, spiller og lag. I tillegg kan man gjøre en evaluering av hendelsen. Klippet knyttes automatisk til spilleren slik at man får opp dennes utviklingsmål og kan knytte klippet til et eller flere av disse. Om man ønsker kan man laste opp eller hente medieressurser som videoklipp, eller taktikktavler som kan brukes for å sammenligne eller beskrive det aktuelle klippet. Analysearbeidet kan også gjennomføres i SkillRace Appen.

SkillRace Channel - Analyseprosjekt.jpg

Det er produsenten av klippene som "eier" dem og som kan bestemme hvem som får se analysen. I pilotprosjektet forutsettes det dog at et avtalt antall aktiviteter/klipp skal deles offentlig. SkillRace Channel er en effektiv måte å dele klipp både mellom spillere, lag og offentlig. I tillegg vil analyseklippene fremkomme i app hos trener og spiller avhengig av delingsinnstillinger fra produsenten.

Videoklipp rett inn på lagets og spillerens dashbord!

I motsetning til tradisjonelle analyseverktøy der klippene som regel får en "kort levetid" på grunn av betydelig manuelt søkearbeid, så verdiøkes klippene i SkillRace ved at de automatisk dukker opp der de er aktuelle på spiller og treners dashboard. Eksempelvis kan man benytte et analyseklipp som integrert video i vårt spennende Storyboard-verktøy (en utvidelse av typiske taktikktavleverktøy), eller som eksempel til et utviklingsmål, øvelser, spillestilprinsipp, etc.

Hva med SkillRace-verktøyet?

Vi vil sette opp en konto for ditt lag. Her kan du blant annet holde oversikt over lag og spillere i vårt nye dashboard-konsept.

Hvem deltar?

Vi ønsker en mix av trenere fra ulike nivåer fra barnefotball og opp til 2.divisjon. For å sikre seriøsitet blant deltakerne vil det avkreves et depositum på 1000,- som refunderes i sin helhet når deltakeren har levert avtalt antall analyseprosjekter innen dato for avsluttet prelanseringsfase (30.mai). Dersom deltaker selger inn SkillRace til sin klubb (pris 9.900,- per år + 3.000,- etableringsgebyr), vil vedkommende motta 2.000,- i salgsbonus.