SkillRace Cluster

For Effektivt Samarbeid på tvers av Klubbene

SkillRace Cluster er ideelt for miljøer som har behov for å samarbeide  på tvers.

 • Sett opp en cluster-eier (eksempelvis regionens toppklubb)

 • Legg til cluster-medlemmer (breddeklubber, fotballgymnas, etc)

 • Hent personer på tvers av organisasjoner

 • Del innholdsdomener

 • Del økter og øvelser

 • Del periodeplaner

 • Del tilgang til utviklingsmål

 • Treningsdagbok viser alle aktiviteter på tvers

 • Treningsbelastningsrapporter tar hensyn til alle aktiviteter

skillrace-cluster.jpg
Miljøer som benytter Cluster-opplegget
 • FK Haugesund - 32 breddeklubber

 • Viking FK - klubbsamarbeid og regionale satsingslag (Rygerprosjektet)

 • Steinkjer vgs + Steinkjer Fotball + breddeklubb

Eksempler på bruksområder
 • Toppklubben henter opp spillere til sine satsingslag og samlinger fra klubbsite

  • Spillere og trenere har samme brukerprofil på tvers av klubber/skole

 • Toppklubben lager beste-praksis fagplaner med utviklingsmål ​som klubbene kan bruke til å lage eksemplevis individuelle utviklingsplaner

  • Alle ressurser (videoklipp, bilder, linker, etc) som toppklubben fortløpende tilknytter utviklingsmålet blir automatisk tilgjengelig hos den enkelte spilleren

 • Toppklubben lager periodeplaner for ulike aldersgrupper og roller​

  • Breddetrener for eksempelvis 10-årslaget får automatisk tilgang til "Periodeplan 10 år" med øktanbefalinger som igjen kan benyttes til å generer en full årsplan på lagets oppsatte treningstider​

  • Midtbanespilleren på 14 år kan automatisk sette opp en egentreningsplan basert på toppklubbens anbefalte "Periodeplan midtbansespiller 12-16 år"
    

 • Toppklubben gjør tilgjengelig sin "røde tråd" i form av "Din toppklubbs spillestil", som breddeklubbene kan benytte i sin tagging av kamp- og treningsklipp​
   

 • Toppklubb og Fotballgymnas lager gode økt- og øvelsesbibliotek som deles med clusteret, slik at breddetrener kan lage gode økter for sitt lag
   

 • Belastningsrapporter i både topp- og breddeklubb viser alle aktiviteter på tvers av klubb/skole