Hvordan SkillRace vil revolusjonere treningsprosessen

SkillRace kan ikke sammenlignes med noen andre systemer på markedet! Hvordan kan vi tørre å påstå noe slikt?

Vår plattform, eller økosystem om man vil, introduserer noen helt sentrale endringer i hvordan treningsprosessen digitaliseres. I dette innlegget vil jeg forsøke å forklare hva dette innebærer for alle som jobber med utviklingsarbeid.Påstand 1: Økosystem fjerner 'siloer'

Dagens utviklingsmiljøer shopper verktøy til ulike formål, og man får såkalte 'informasjonssiloer'. I mange miljøer finner man sågar også verktøy fra ulike leverandører innen samme kategori, ofte basert på trenernes egne preferanser. Eksempler på verktøykategorier kan være øvelsesbibliotek, monitoreringsverktøy, analyse, streaming, meldingsapper, treningsdagbok, etc. Denne praksisen bærer med seg mange ulemper som effektivt demmer opp for produktiviteten i utviklingsarbeidet - både lokalt i det enkelte miljøet, men også for hele økosystemet av miljøer. Jeg har listet opp noen av disse ulempene her:

 • Informasjon/data kan ikke kombineres utenfor sine respektive siloer

 • Datagjenbruk begrenses til sine respektive siloer (eksempelvis kan et videoklipp opprettet i en øvelsesbank kun benyttes i dette verktøyet)

 • Ingen mulighet for å bygge opp og tilgjengeliggjøre global beste praksis på tvers av utviklingsmiljøene

 • Unødvendig høye lisenskostnader og verktøyadministrasjon, da man må forholde seg til en flora av verktøy og leverandører

 • Høy brukerterskel da bruker må forholde seg til unødvendig mange verktøy

 • Leverandører tappes for innovasjonsfart da spesialiserte verktøy ofte må "duplisere" funksjonalitet for å komplettere sin tjeneste

 • Begrenset mulighet til å "verdiøke" informasjonen. Eksempelvis så vil verdien av tiden man bruker på å produsere og tagge et analyseklipp, begrenses til den lokale bruken av klippet i analyseverktøyet. I et helhetlig økosystem ville klippet vært tilgjengelig på tvers av alle funksjoner. Et treningsklipp kunne for eksempel vært referert fra en øvelse i øvelsesbanken, eller en del av "beste prestasjoner" knyttet til en utøver, spillestil, osv.

 • Miljøene "taper" viktig informasjon og kunnskap hver eneste dag som følge av at man produserer og formidler via uhensiktmessige verktøy og kanaler (Facebook, Messenger, Twitter, osv)

Det vil fremdeles være bruk for ulike verktøyer, og ikke minst en mulighet til å plukke det som fungerer best. Det som imidlertid mangler er et økosystem som fungerer som et "informasjonsnav" som knytter alt sammen. SkillRace adresserer nettopp dette problemet.


Det er nesten umulig å overdrive konsekvensen av mangelen på et velfungerende økosystem. SkillRace tar bort alle ulempene nevnt over, og dermed også den massive produktivitetsbarrieren dagens miljøer står overfor.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
No tags yet.
Følg oss
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square