Dybdelæring i fotball med SkillRace

Begrepet dybdelæring har vært i vinden lenge. Mange misbruker dets popularitet ved å påberope seg metoden (ref: https://utdanningsforskning.no/artikler/dybdelaring-en-ny-utdanningsfarsott/).


Hva er så dybdelæring? UDIR gir oss følgende definisjon:

"Det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre." (https://www.udir.no/laring-og-trivsel/dybdelaring/)

Det er min påstand, etter mange år med forskning og utvikling i både topp- og breddefotball, at fotballen per 2020 er særdeles langt unna å levere prosesser og verktøy som stimulerer til dybdelæring. Med hensyn til verdiskaping gjennom spillerutvikling, ligger det dermed her et enormt potensial for de miljøer som mestrer metoden dybdelæring.


En av de største utfordringene er at dagens kunnskapsformidling i altfor stor grad er "transaksjonsorientert". Det finnes "gode nok" silosystemer for innholdsskaping (les: analyseverktøy, øvelsesbanker, tilstandsmonitorering, gps-tracking, filmesystemer, etc) og meldingsutveksling (les: messenger, whatsapp, email, etc), med det resultat at fragmenter av kontekst overføres mellom spiller og trener på en lite produktiv måte. Motstykket til dette er å knytte kunnskap til kontekst gjennom gode verktøyer som sørger for at kunnskap skapes og formidles som en integrert del av prosessen.


Fotball er et komplekst spill som utfolder seg i sann tid med uendelig mange utfall per millisekund, og utallige dimensjoner som kan benyttes for å modellere og simulere utfall. For å stimulere til dybdelæring i fotball kommer man ikke utenom digitalisering. Den nevnte kompleksiteten krever også noe mer en dagens fragmenterte portefølje av såkalte silosystemer og populære sosiale medier til formidling.


I en optimal fotballkultur, bidrar alle aktørene med kunnskap på en plattform og med en IT-arkitektur som er helhetlig i sin struktur og komplett med sitt verktøyutvalg. Visjonen om en slik virkelighet dannet i sin tid, for over 10 år siden, grunnlaget for utviklingen av SkillRace. Det har vært en reise i kompleks modellering og utvikling der en må hensynta både mulighetene for et paradigmeskifte i måten man jobber på i fremtiden, samtidig som klubber, trenere og spillere skal ha sine "melk og brød"-funksjoner i dagens prosesser.


I en serie av blogginnlegg vil jeg forsøke å eksemplifisere hvorfor vi mener at SkillRace er en helt unik og helhetlig plattform, 100% designet for dybdelæring. La videoen under være en smakebit, der man ser hvordan utviklingsmål, treningsøvelser og kampanalyse henger sammen.Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square