Den Perfekte økten


“Den perfekte økten” er et resultat av langsiktig og kortsiktig planlegging, som bidrar til optimal læring på feltet under kyndig ledelse, med fokuserte og bevisste utøvere, der all relevant informasjon tas med videre og transformeres til kunnskap som gjennom grundig og inspirerende etterarbeid løfter nivået både på utøver, trener og ikke minst “den perfekte økten”.


I dette innlegget vil jeg forsøke å belyse hvilke komponenter som inngår i den "perfekte økten" og hvordan digitalisering, og da spesifikt plattformen SkillRace, kan bidra til å nærme oss vårt eget toppnivå for øktgjennomføringen.

Først og fremst er det viktig å få poengtert at "den perfekte økten" vil fremkomme som et resultat av strukturert og bevisst planlegging og etterarbeid. Hardt og tålmodig arbeid fra sportslig ledelse, trenerapparat og utøvere er en forutsetning for å lykkes! Det må derfor skje en kontinuerlig og betydelig skaping av energi og inspirasjon underveis for at man skal evne å "stå i det".


Digitalisering kan bidra til å avhjelpe arbeidet med struktur, samtidig som man får brutt ned "administrative barrierer" som med dagens praksis utgjør flaskehalser og dreper entusiasme. Gjennom digitale verktøy åpnes det også opp for engasjerende feedback-sløyfer med video, scoringer og koblinger mot innhold som er aktuelt og inspirerende for den enkelte.


La oss først se på de sentrale fasene og komponentene som inngår i "den perfekte økten".


Planlegging - lang sikt


- Sportsplaner

- Spillestil

- Utviklingsplaner for lag, lagdeler og spillere

- Periodeplaner - meso/uke

- Øktmaler

- Øvelsesbibliotek

- Evaluering av forrige periode

- Implementere forbedringer


Planlegging - kort sikt


- Detaljplan uke/dag

- Belastningsstyring

- Tilstandsmonitorering

- Ressursplan (allokere trenere til økt)

- Velge fokusområder (utviklingsmål lag, utøver og trener)

- Øktplan(er) - detaljering av fokus, tematikk, øvelser, etc

- Prepping av trenere og utøvere


På feltet


- Gjennomføre økt i henhold til plan

- Ad-hoc tilgang på relevant informasjon

- Dokumentere underveis (filming) - fokusområder, beste-praksis klipp til øvelsesbibliotek


Etterarbeid


- Debriefing etter økt

- Tagging av filmklipp

- Feedback

- Øktevaluering

- Individuell evaluering

- Refleksjon og utforskende læring


SKILLRACE & DIGITALISERING

Plattformen SkillRace er designet for å kunne skape "perfekte økten" på enklest mulig måte, samtidig som det skapes entusiasme for dem som deltar i prosessen.


To viktige forutsetninger for forenkling er struktur og brukergrensesnitt. For førstnevnte er det spesielt viktig at "ting henger sammen" og ikke minst kan gjenbrukes. På denne måten får hver enkelt informasjonskomponent en betydelig merverdi. Eksempelvis så må komponenter fra periodeplan enkelt kunne benyttes i en øktplan, øvelser fra øvelsesbiblioteket må kunne kobles direkte til økten, utviklingsmål må være tagget mot samme tematikkstruktur som benyttes for å beskrive en øvelse eller et analyseklipp, etc. Brukergrensesnitt må være intuitivt og rett og slett engasjerende å bruke, der man geleides gjennom prosessen uten å måtte lete etter informasjon og funksjoner. Potensialet for hva man kan få til med brukergrensesnittet er dog kraftig underlagt strukturen som denne hviler seg på.


I utviklingsfasene som ligger bak oss, har vi derfor prioritert strukturen. Vi har dog allerede begynt å høste fruktene av dette arbeidet og kan nå presentere brukergrensesnitt og brukeropplevelser som ikke er før er sett innen fotballen. I tillegg til å forenkle prosessen, har vi stort fokus på at skapes inspirasjon i utviklingsarbeidet.


SkillRace dekker alle fasene i det som utgjør "den perfekte økten" beskrevet over. Vi vil her presentere noen case som illustrerer hvordan man kan bruke SkillRace i praksis.


Planarbeid

Et godt planverk er en forutsetning for å ta ut alt potensialet i økten. Generelle utviklingsmål for lag, lagdeler og roller, gjerne fordelt på årsklasser, dokumenteres i ett sett med sportsplaner. Strukturen i SkillRace gjør det mulig å hente utviklingsmål fra eksisterende planer, både internt i klubben og offentlig tilgjengelige planer. Gjør man et godt arbeid med de overordnede sportsplanene, vil dette gi store gevinster når man utarbeider de spesifikke utviklingsplanene for de aktuelle lagene, trenere og utøvere. Hvert utviklingsmål kan ha tilknyttet tematikk, medieressurser og anbefalte øvelser. Denne informasjonen kan benyttes når man videre i periodeplan og øktplan skal velge fokusområder og øvelser.


På samme måte kan man utarbeide generelle og spesifikke spillestilsdokumenter med prinsipper. Prinsippene kan linkes opp mot utviklingsmål og øktplaner.


Periodeplanen er et nyttig verktøy som gir sportslig ledelse og trenere mulighet for å lage en langsiktig plan for øktene.Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square