SkillRace Planner - Features

Hovedhensikten med SkillRace Planner er å presentere det du trenger når du trenger det i treningsprosessen på en lettfattelig måte, med muligheter for å navigere seg gjennom begreper, beste-praksis og kunnskap på en inspirerende og utviklende måte.

Pålogget vs ikke-pålogget modus

SkillRace Planner vil oppføre seg annerledes i disse to modusene. Som ikke-pålogget får man tilgang til en kalender der det er mulig å velge blant offentlig tilgjengelige periodeplaner. På denne måten kan man få relevante treningstips i form av foreslåtte treningstyper og -økter. Videre får man tilgang til offentlig tilgjengelig innhold som ligger i SkillRace og deles av økosystemets brukere. Når man logger på vil det fremkomme flere muligheter. Blant annet vil man kunne presentere en fullverdig treningsdagbok. Brukerens utviklingsmål kan benyttes som tematisk filter for å spisse relevansen i innholdet som vises på de ulike sidene.

Bruker-case: Deling av Periodeplan

Periodeplaner gir en anbefaling per dag i forhold til intensitet, treningstyper og spesifikke øktforslag. Det finnes et mangfold av periodeplaner offentlig tilgjengelig. Disse kan være generelle eller rettet mot ulike kategorier som for eksempel:

  • Aldersgruppe

  • Lagdel (forsvar, midtbane, angrep, etc)

  • Lagrolle (keeper, midtback, kant, etc.)

  • Restitusjon

  • Teknikktrening

  • Mental trening

  • Osv.

  • Eller en kombinasjon av ulike kategorier

Ved hjelp av SkillRace Planner kan spilleren dermed finne en periodeplan som passer og hente inspirasjon og veiledning fra denne. Trener kan også finne frem til aktuell periodeplan for laget, en lagdel eller enkeltspiller og enkelt dele lenken til denne med spillerne.

Når man åpner SkillRace Planner på mobil vil man få opp en praktisk ukeplan hvor man kan lese seg opp på øktbeskrivelsen og se gjennom eventuelle bilder, videoklipp, taktikktavler for den enkelte øvelsen.

planners-dashboard.jpg
planner-mob-1.jpg
planner-mob-2.jpg

Bruker-case: Deling av Periodeplan