skillrace-logo-middle-icon-s-for-dark-BG

INVITERER TIL

 nasjonal

idrettsdugnad 

COVID-19 EDITION

ORGANISERING

Prosjektet Nasjonal Idrettsdugnad starter med dugnadsbidrag helt fra Task Force-gruppen som organiserer og leder prosjektet. Vi er privilegerte som har fått med oss svært dyktige ressurser fra fotball-Norge i denne gruppen. En viktig oppgave for denne gruppen er å få med seg flere ressurser i "dugnadsgjengen". Dette inkluderer potensielle innholdsprdusenter og personer som kan gjøre en jobb en "arbeidsgruppe". Vi jobber også med å få på plass en Referansegruppe med personer som vil ha en ambassadørrolle, bidra med faglig assistanse og nettverk.

TASK FORCE (TF)

Det er etablert et eget 'Work Statement' som beskriver TFs formål og arbeidsoppgaver.

FORMÅL

Task Force teamet (TF) skal sørge for at innholdet, i første omgang periodeplaner, økter og øvelser, tilgjengelig i SkillRace Planner blir mest mulig rikholdig og relevant for målgruppen norske fotballspillere og -trenere.

Prosjektet 'Nasjonal Idrettsdugnad" skal samle og kvalitetssikre beste-praksis innhold slik at dette enkelt kan integreres i både treners og spillers utviklingsprosess, gjennom en kvalitetssikring og verdiøkning i SkillRace sitt økosystem.

Prosjektet skal ta hensyn til den spesielle situasjonen Koronautbruddet har medført for fotballen og resten av samfunnet. Behovet for inspirerende og utviklende egenaktivitet har aldri vært større enn nå. Tiltak som “sosial distansering”, “selvisolasjon”, karantesoning, nedstengte treningssentere, restriksjoner på gruppetrening og redusert tilgang til hall- og banefasiliteter, har ført til et sug etter alternative treningsformer og øktsammensetninger vi aldri før har erfart.

MEDLEMMER TF

Teamets sammensetning vurderes fortløpende basert på behovet for kapasitet, kompetanse og nettverk.

PROSJEKTLEDER

Leder våre morgenmøter

med smittende humør, men samtidig hard hånd

VICTOR
OLIVARES
FOTBALLFAGLIG
ANSVARLIG

Ole Martin er ansatt i SkillRace, og har hovedansvar for innholdsbidrag fra toppklubber og våre breddekunder

OLE MARTIN
ØGAARD
MARKEDS
ANSVARLIG

Mats er en allsidig kar med gode kunnskaper om både SoMe-markedsføring og fotballfaget

MATS
TVEDT
FOTBALL
FAGMANNEN

Jonas både produserer og bidrar med støtte i innholdsproduksjonen fra tilværelse i Nottingham 

JONAS
MUNKVOLD
DAGLIG LEDER/
UTVIKLER

Frode er grûnderen og utvikleren bak SkillRace, og bidrar med fotball-, strategi- og teknologikunnskap

FRODE
SAMUELSEN

ARBEIDSGRUPPER

SkillRace Planner og resten av SkillRace-økosystemet lanseres i løpet av de kommende dager og uker for hele Fotball-Norge. Basert på interessen for de miljøene vi allerede har vært i dialog med, treffer konseptet veldig godt i forhold til behovet. Vi forventer derfor et stor trykk i arbeidet med å "samle oss til et digitalt fotballrike". 

Bidrag fra arbeidsgruppene er basert på dugnadsinnsats. Dersom du føler du kan bidra med energi og fotballkompetanse, bes du ta kontakt med oss via formularet under, eller på vår Messenger-kanal. Du kan også sende mail til Task Force prosjektleder Victor Olivares (victor.j.olivares(at)gmail.com).

Det vil opprettes ulike arbeidsgrupper som vil bidra innenfor ulike områder som rekruttering av innholdsprodusenter, redigering av videoklipp, gjennomføring av grunnkurs på nett, diverse admistrasjon, osv.

Meld din interesse for å delta i arbeidsgruppe
Hva ønsker du primært å bidra med? Bruk eventuelt kommentarfelt for presiseringer
dugnad-promo.jpg

Takk for innsendingen din!