skillrace-logo-middle-icon-s-for-dark-BG

INVITERER TIL

 nasjonal

idrettsdugnad 

COVID-19 EDITION

Den norske folkehelsen under angrep

COVID-19 har ført til alvorlige utfordringer, der den norske folkehelsen er under angrep. Aldri før har det vært mer utfordrende å forvalte og gjennomføre gode treningsrutiner, og aldri har det vært viktigere for den enkelte å ta vare på sin almenntilstand - som akkurat nå er det beste forsvaret vi har mot den pandemiske virustrusselen vi alle står overfor! 

Dessverre møter dagens løsninger og innholdstilgang behovet på en utilstrekkelig måte. Innholdet er fragmentert og lite tilgjengelig, og har så langt ikke eksistert plattformer som forvalter treningsprosessen på en enkel og engasjerende måte.

Gjennom nylanseringen av gratisplattformen SKILLRACE PLANNER får alle nå mulighet til å la seg inspirere og veilede gjennom en (hold deg fast..) unik, innovativ, engasjerende, utviklende og individualisert treningsprosess. Vi piloterer i første fase (april) inn mot fotballklubbene, men vil fortløpende inkludere hele idrettsbevegelsen etterhvert som vi utvikler innholdstilbudet.

skillrace-planner-main-page-v2.jpg

Vi tilbyr verktøy og økosystem - DU kan bidra med treningsinnhold!

Gjennom prosjektet "Nasjonal Idrettsdugnad" inviteres alle individer og miljøer, som enten allerede har et relevant økt-/øvelsesbibliotek, eller som ønsker å bidra til å produsere innhold som hele idretts-Norge kan få tilgang til.

  • Som leverandør og bidragsyter i den nasjonale dugnaden, vil du kunne få gratis opplæring og et års gratislisens på SkillRace Academy site (verdi 20.000,-)

  • Du vil også få gratis opplæring og support i samme periode (1 år)

  • Tilgang til en kanal der du i løpet av 2020 potensielt kan nå hele idretts-Norge med både gratis- og kommersielt innhold (vi innfører en abonnementsløsning for trenere, spillere, lag, klubber i løpet av 2020)

  • En markant verdiøking av ditt innhold som følge av at strukturen og verktøyet i SkillRace gjør at hvert enkelt innholdselement kan integreres og kobles direkte eller indirekte mot alle aktuelle elementer i utviklingsprosessen (utviklingsmål, øvelser, relatert innhold, analyseklipp, periodeplaner, osv.)

  • Ha fokus på innholdsproduksjonen og spar kanalkostnader (lisenser, app-/webutvikling, markedsføring, etc.)

  • Markedsfør deg og ditt innhold som bidragsyter til den norske folkehelsen som en livsviktig motarbeidelse av COVID-19 trusselen.