SPESIALTILBUD - LISENSAVTALER

Frist for etablering i henhold til spesialtilbud er 15.mai 2020

Lisenspolitikk - Covid-19

I forbindelse med lansering av SkillRace Planner og prosjektet “Nasjonal Idrettsdugnad” har vi besluttet å tilby norsk fotball en lisenspakke som skal stimulere til felles produksjon av høykvalitets fotballinnhold. Vi har delt inn innholdsprodusentene og de tilhørende tilbudene inn som beskrevet under. Tilbudet om etablering og oppstart av spesialtilbud gjelder foreløpig i tidsrommet frem til 15. mai 2020.

 

Organisasjoner/akademier

Aktuell lisens: “SkillRace Academy Professional”

Ordinær pris: 3.000,- etableringskost + 20.000,-/år

Spesialtilbud: “SkillRace Academy Community Edition” m/gratis etablering og lisens, samt gratis opplæringswebinar

 

Tilbudet gjelder:

Organisasjoner som kun produserer offentlig tilgjengelig innhold og ikke benytter lisens til annet enn tilgjengeliggjøring av offentlig innhold i sin kommersielle virksomhet.

 

Konvertering: Dersom du/dere ønsker å gå i gang med kommersiell bruk av akademiet kan du når som helst omgjøre lisensen til «SkillRace Academy Professional». Da betaler du 20.000,-/år i lisens, samt 30% av inntekter på innholdsabonnement. I denne modusen vil det blant annet være mulig for deg på ulike måter å «digitalisere» din oppfølging av klienter.

Breddeklubber

Aktuell lisens: “SkillRace Academy Bredde”

Ordinær pris: 3.000,- etableringskost + 9.900,-/år

Spesialtilbud: Gratis etablering og lisens, samt gratis opplæringswebinar

 

Tilbudet gjelder:

Klubber som kun produserer offentlig tilgjengelig innhold og ikke benytter lisens til annet enn tilgjengeliggjøring av offentlig innhold i sin klubbvirksomhet.

 

Konvertering:

Klubben kan når som helst konvertere til ordinær lisens og vil få gratis etablering dersom klubben har bidratt med minimum 20 øvelser/økter i 2020 og disse forblir offentlig tilgjengelig fremover.

Trenere

Aktuell lisens: “SkillRace Trener”

Ordinær pris: Gratis

Spesialtilbud: Gratis opplæringswebinar

 

Annet: Trenere kan etter avtale med klubben etablere en fri klubblisens der de får rollen Akademileder og således kan forberede til bruk i hele klubben.