Hvorfor klubblisens?

Det er jo gratis for trenere og spillere uansett?

Det er riktig! Vi i SkillRace har valgt å gjøre BASISVERSJONEN fritt tilgjengelig for alle trenere og spillere, slik at man får størst mulig utbredelse og bruk i norsk fotball. Da blir plattformen også mer verdifull for alle som er tilknyttet, både klubbene, foreldre, supportere, media og resten av fotball-Norge.

Hva får man så EKSTRA med klubblisensen?

Klubblisensen sørger i hovedsak for to ting. Først av alt så kobler man lagene med sine trenere og spillere til klubbens sportslige opplegg, gjennom en egen SkillRace klubb-site. Dernest får man som administrator på SkillRace klubb-site mulighet for å produsere eget innhold, i kombinasjon med annet tilgjengelig innhold i økosystemet. Listen under gir en liten oversikt over noe av det man kan gjøre med en SkillRace klubblisens.

 • Egne økt- og øvelsesbibliotek

  • Disse kan kombineres med eller ta utgangspunkt i eksterne økter/øvelser

 • Egne periodeplaner med øktanbefalinger per uke

  • Trenere kan med 1-klikk generere opp hele årsplanen eller perioder med klubbens kvalitetssikrede økter, eventuelt tilpasset den aktuelle aldersgruppen

  • Spillere kan med 1-klikk på tilsvarende måte fylle sine egentreninger med anbefalte økter

 • Trenerverktøy for måling av kompetanse

 • Egne mediebibliotek der man kan samle bilder, urler, videoklipp, taktikktavler til intern bruk

 • Egne spørsmålsbanker for tilstandsmonitorering

 • Egne kriteriesett for evaluering av treninger, kamper, utviklingsmål, etc.

 • Egne fagplaner og sportsplaner

  • Disse danner grunnlaget for utviklingsmål for lag, trenere og spillere

 • Egne testbibliotek

 • Effektiv kommunikasjon til alle via klubbens egen Skillrace-vegg

 • Følge opp utviklingen av hvert enkelt lag, spiller og trener

 • Holde kontroll på banetilgjengelighet

 • Benytte "SkillRace Channel" (lanseres Q1-2020) til å skape engasjement og inntekter for klubben