INTEGRERT VIDEOANALYSE (IV)

Hva menes med dette?

Integrert videoanalyse (IV) handler om å verdiøke hvert eneste analyseklipp, ved å gjøre det tilgjengelig i alle sammenhenger der klippet kan bidra til læring og formidling.

Hva er forutsetningene for å få til IV?

For at IV skal fungere må klippene tagges mot en struktur som er gjennomgående på hele plattformen. På denne måten kan man få til en indirekte kobling mot andre elementer uten noe manuelt arbeid. Dette fordrer selvsagt at man tagger både analyseklipp og andre elementer underveis.

I tillegg må man benytte en plattform, der de ulike modulene har grensesnitt som kan presentere analyseklippene i en riktig sammenheng.

Hva oppnår man med IV?

Videoanalyse har både en kostnads- og inntektsside. På kostnadssiden, som omhandler tid og ressurser brukt på å fange opp klippene og beskrive disse, bidrar IV med å forenkle og effektivisere taggingen. Grunnen til dette er at man kan konsentrere seg om tagg-elementer som kun beskriver klippet, da selve anvendelsen av klippene håndteres via taggkoblingen. Eksempelvis kan man holde Utviklingsmål utenfor tagg-settet da disse vil automatisk kobles på via tagg knyttet til lagets/spillernes utviklingsmål.

Ettersom de aller fleste av dagens løsninger for det meste begrenser seg til beskrivende tagger, er det ikke på kostnadssiden man vil oppleve de største gevinstene dog.

Det er på inntektssiden man får den store revolusjonen! Med IV får hvert eneste analyseklipp et langt og verdifullt liv, langt utover den spesifikke kampen eller treningen det ble fanget opp.

 

Gevinstene beskrives best med eksempler. Vi presenterer derfor noen case under.

Case I: Spillestil

Analyseklipp tagges mot ulike prinsipper fra lagets spillestil og spiller. Fra før er det aktuelle spillestilsprinsippet knyttet til rolle, rollekrav og kampfase. I øvelsesbiblioteket ligger det også mange øvelser knyttet til de samme taggene. Denne tagginformasjonen kan nå benyttes til svært mye inn mot grensesnitt rettet mot Spillestil!

Scenario 1: Vise klipp per spillestilsprinsipp
 • Kronologisk visning

 • Per kamp/trening

 • Per spiller

 • Gode/dårlige utførelser (høy/lav produksjons-/prestasjonsscore)

Scenario 2: Ny spiller el spiller i ny rolle
 • Spiller filtrerer aktuelle spillestilsprinsipper for sin rolle

 • Bruker visninger i fra scenario 1 for en rask og effektiv innføring i lagets spillestil

Scenario 3: Økt-/øvelsesforslag
 • Øktforslag vises i tilknytning til hvert enkelt spillestilsprinsipp basert på tagging. Eksempelvis er øvelse knyttet direkte til prinsipp eller indirekte via f.eks rollekrav, kampfase, etc.

 • Trener favorittmerker øvelse, eller legger denne inn i Periodeplan, eventuelt direkte inn i valgt økt

 • Når man studerer økten får man frem tilknyttede analyseklipp som referanser

Scenario 4: Scouting
spillestil2.jpg
 • Scouting-nettverket får frem klubben/lagets spillestil når man tagger analyseklippene fra spiller

 • Basert på tagging og scoring får man ut rapporter som viser spillerens egnethet til spillestil