Om Grûnderen

Frode Samuelsen er grûnderen bak SkillRace, og fungerer per nå både i Daglig Leder- og Utviklerrollen. Vår grûnder har en solid og sammensatt bakgrunn, som i sum gir spennende forutsetninger for å digitalisere spiller- og trenerutviklingen.

Kort om Frode

 • 51 år, gift, 3 voksne (fotball)barn

 • Bosatt i Haugesund

 • Sivilingeniør Elektro/Data fra NTH (1992)

 • Master of Business Administration fra University of California, Irvine (2001)

 • Har jobbet for blant annet ABB Elektronikk og Statoil

 • Grunnlegger av selskapet bak Spoortz-konseptet (600 klubber)

 • 35 år med erfaring fra IT-utvikling

 • Systematisk, strukturert, kreativ, innovativ, sosial

 • 3 års erfaring som styreleder i Djerv 1919

 • Flere år som trener og spillerutvikler i Djerv 1919

 • Spillererfaring som dribleglad høyreving for Haugars gode 1968-70 årgang

campaign-skillrace-frode.JPG

Frode om sitt forhold til den norske fotballen og spillerutvikling

Som barn og ungdom hadde jeg fotball "på skiva" hver eneste dag. Jeg var så heldig å være del av Haugars gyldne årgang som blant annet vant Norway Cup i JR-klassen i 1987 og tok sølv i NM samme år. Etter hvert ble det mer studier enn fotball og det var først da barna kom i fotballalder at interessen for fotball kom tilbake. På denne tiden hadde jeg bygget opp solid erfaring fra IT-bransjen, der programvareutvikling, informasjonsportaler, prosjektledelse og analyse av arbeidsprosesser var sentrale områder. 

De senere årene, i takt med utviklingen av vår produktportefølje, har jeg tilegnet meg mye kunnskap knyttet til SPILLERUTVIKLING. De siste 15 årene har jeg hatt gleden av å samarbeide med ressurspersoner fra topp- og breddeklubber, samt våre fremste ressurser på området gjennom vårt samarbeid med blant annet Norsk Toppfotball og NTF Sport, i arbeidet med å digitalisere og innovere utviklingsprosessene. Jeg har også vært privilegert, som far og trener/spillerutvikler, ved å følge min sønn Martin i den hjemlige utviklingshverdagen og på noen av verdens største fotballakademier (Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Chelsea, Manchester City og West Ham). Sammen med mitt arbeid, mener jeg at dette har gitt meg et nyttig perspektiv på hvordan spiller- og trenerutvikling drives i dag og hvordan prosessene og verktøyet kan videreutvikles.

Grûnders Filosofi og Visjon

Fotball som spill kan fremstå som "enkelt", men som øvelse er fotballen kompleks og krevende. Fotball er en teknisk disiplin som setter krav til hele utøverens ferdighetsregister. Spillet foregår i relasjoner med andre og det er alltid et motstanderlag som jobber for å bryte deg ned. Matematikken forteller oss at et spill som sjakk, med sitt begrensede 64x64 rutenett og brikker med klart definerte bevegelseslover har flere kombinasjonsmuligheter enn det finnes atomer i universet. Hva da med fotball....? Og hva forteller dette oss?

 • Mange sammenhenger som skal forvaltes

 • Mye kunnskap kan trekkes ut fra analyse av spillet

 • Det kreves et stort, detaljert og rikt begrepsapparat for å beskrive og kommunisere hva som foregår

Det kreves rett og slett gode prosesser og mye hardt arbeid for å bli en god spiller eller trener! For å fremskaffe nok "drivstoff", kreves det en kontinuerlig tilførsel av INSPIRASJON. Et velfungerende digitalt økosystem kan bidra med mye av denne inspirasjonen.

Vi lever etter filosofien om at kunnskap skal forvaltes og formidles i en helhet, være transparent og formidles/absorberes på en måte som oppleves som både morsom og inspirerende. På denne måten øker også sannsynligheten for at individet selv tar styringen over egen utvikling, en forutsetning for at det trenes med riktig belastning, på de riktige tingene og på riktig måte.

SkillRace skal være en plattform for ALLE, uansett alder og utgangspunkt. Vi skal skape et klima som inspirerer til nysgjerrighet, kunnskapstørst og ambisjoner i et fellesskap og med et verktøy som bidrar til plan, struktur og funksjoner for å dekke de daglige behovene.