FUNKSJONER

WEB
APP

DYNAMISKE DASHBOARDS

Med vårt nye opplegg for dynamiske dashboard, får man helt nye muligheter til å tilpasse brukergrensesnittet til brukerens ulike modus og informasjonsbehov. Hver dashboardtype har sine egne standardmaler som kan tilpasses til organisasjon, lag og individ. En trener kan dermed angi standardoppsett for sitt lag og så kan den enkelte trener og spiller tilpasse ut fra lagstandarden, ved å flytte på og eventuelt bytte ut komponenter i sine dashboard.

spiller-dashboard-no.jpg

SKILLRACE CHANNEL

Tenk deg en “Fotballballens Netflix”, som både skal underholde, inspirere og danne utgangspunkt for spennende læringsstier på brukerens premisser, der alle kan bidra med innhold. Det er dette vi ønsker å oppnå med SkillRace Channel.

 

Her skal foreldre og andre kunne følge (taggede) høydepunkter live fra kamp og trening, og spillerne skal kunne utforske seg selv og andres beste praksis.

Via taggene kan man se relatert informasjon. Dette kan være andre klipp, øvelser, økter, utviklingsmål, etc.

SkillRace Channel jobber “hånd i hånd” med vår unike kameraløsning, der man har mulighet for å lagre høydepunkter underveis i aktiviteten.

skillrace-channel-small.png

HØYDEPUNKTSFILMING

SkillRace har en egen kameraløsning som gjør det mulig å fange opp høydepunkter fra kamper, treninger og arrangementer.

Det unike med høydepunktsfilming er at man følger begivenheten og trykker REC etter at hendelsen har inntruffet. Kameraet lagrer da siste (eksempelvis) 10 sekunder. På denne måten kan man fange opp interessante hendelser i LIVE modus.

De lagrede klippene kan deretter tagges og scores. Kombinasjonen av live modus og tagging gir mange spennende muligheter. For eksempel kan foreldre og kjente følge med på bortekamper og få live-oppdateringer fra de lagene og spillerne man følger.

høydepunktsfilming.jpg

KAMP- OG TRENINGSANALYSE

Trener kan laste opp videoklipp fra kamp eller trening. Her kan klippene "tagges" og knyttes til en eller flere spillere.

Klippet blir synlig i appen for de aktuelle spillerne og en kan herfra starte en dialog for å diskutere hendelsen.

Les mer om Integrert Videoanalyse (IV).

SkillRace Channel - Analyseprosjekt.jpg

KAMP- OG TRENINGSADMINISTRASJON

Trener kan enkelt administrere lagets økter og kamper, inklusiv oppmøte og forfallsoversikter. Via appen kan spiller og trener gi tilbakemelding og få oversikt over treningsinnhold, videoklipp, osv. 

Ved hjelp av app push-varsler får spiller påminnelse om sine aktiviteter og eventuelt beskjed om å gå inn i appen og avgi sine evalueringer etter at kampen/treningen er ferdig.

Spiller kan også administrere sine egentreninger.

Kampadministrasjon.jpg

PERIODISERING

Begrepet PERIODISERING høres kanskje litt skummelt ut for en enkel breddetrener. I prinsippet handler det om å ha kontroll slik at man fordeler treningsmengde og -innhold i henhold til øvrig program og lagets/individets utviklingsmål. Det fine med SkillRace er at man skjuler kompleksiteten, samtidig som man eksempelvis en benytter ferdiglagede periodeplaner tilpasset aktuell aldersgruppe/ferdighetsnivå. Dette gjør det for eksempel enklere å velge hvilke økter og øvelser man bør benytte.

Denne muligheten brukes eksempelvis i noen tilfeller der regionens toppklubb lager periodeplaner med anbefalte økter uke for uke, som breddeklubbene kobler seg opp mot. Trenerne i breddeklubbene får dermed tilgang til høykvalitets økter, og kan plugge disse inn i sine treninger.

Periodeplan.jpg

TESTREGISTRERING

Det finnes massevis av tester tilgjengelig i SkillRace. Her registreres testresultater innenfor ulike områder som kondisjon, hurtighet, mentalitet, 'readiness', teknikk, fotballforståelse, etc. Passende grafer viser variasjon over tid.

I tilfeller der dette er interessant, sammenlignes score fra trenere og spilleren selv.

Testregistrering

TRENERUTVIKLING

På samme måte som spiller, kan TRENER følge opp sine utviklingsmål. Klubbens TRENERUTVIKLERE kan monitorere trenernes fremgang på en fleksibel og oversiktlig måte. 

Hvert enkelt utviklingsmål kan scores fra 1-10 på både prestasjon og eksponering. Scoring kan foregå periodisk eller i forbindelse med lagtrening, kamp og egenaktivitet.

Utviklingsmål kan enten opprettes fra scratch per trener, eller man kan benytte ferdig definerte mål fra fagplaner i regi av klubben selv eller fra et overordnet nivå (toppklubb, Norsk Toppfotball, eventuelle forbund, etc).

Trener har også mulighet for å innrapportere sin tilstand og foreta evalueringer av aktiviteter, på egne prestasjoner eller på den aktuelle aktiviteten. Denne informasjonen kan monitoreres av trenerutvikler. Les mer om trenerutvikling!

Trener-utviklingsmålv2.jpg

Mediegallerier

De fleste elementene i SkillRace tagges og beskrives med koblinger til medieressurser fra eget bibliotek eller eksterne gallerier man har tilgang til. Eksempelvis har Norsk Toppfotball lagt ut mange tusen taggede videoklipp fra de siste EM og VM. På denne måten kan man for eksempel benytte et videoklipp fra Lionel Messi for å beskrive en ferdighet i et utviklingsmål!

mediebibliotek-finteøvelser.jpg

STORYBOARD-/TAKTIKKTAVLEVERKTØY

SkillRace har et integrert verktøy for å lage taktikktavler. Objektene på tavlen kan kobles til spillerne på laget. Det er også mulig å lage animasjoner, samt inkludere videoklipp som kan hentes direkte fra kamp- og trenings-analyser. Klubben kan velge fra ulike maler med bakgrunn, spillerobjekter, utstyr, etc, eller lage sine egne klubbmaler. Vi vet at veldig mange benytter Powerpoint til taktikktavler. Her får du det beste av det man finner i markedet av tavleverktøy toppet med nye og spennende funksjoner koblet med en enkelthet og presentasjonskraft som på flere måter faktisk overgår PowerPoint. Vi lar vårt "Football StoryBoard" på presentere seg selv her.

storyboard-sc.jpg

BELASTNINGSSTYRING

God belastningsstyring krever gode data og rapporter. En typisk (og ofte halvgod) belastningsstyring preges av mye administrasjon for å samle inn spillerdata og deretter beregne resultatene, som i de fleste tilfeller blir ufullstendige og unøyaktige.

I SkillRace vil du finne rapporten du trenger, til enhvert tid bare et enkelt klikk unna økten. Belastningsstyring er en komplisert øvelse som MÅ bli riktig på individnivå om det skal ha noen mening og ønsket effekt.

 

Vi vet at den enkelte utøver har forskjellig tåleevne, ulik historikk og som hovedregel er det et spenn i både antall minutter og belastning i treningsgruppa.

belastningsstyring.jpg

SPILLESTIL

De fleste sportsplaner har et eget kapittel som omhandler klubbens spillestil. Enkelte klubber/lag har også et bibliotek av videoklipp som eksemplifiserer spillestilen.

 

Vi ønsker å gjøre spillestilsdokumentet dynamisk, aktuelt og tilgjengelig for både spiller og trener! Spillestil skal vises i appen, og hva du ser skal være avhengig av hvem du er. Beskrivelsen skal være pedagogisk og automatisk utvides når det skapes relatert innhold i andre moduler. Eksempelvis vil et videoklipp som tagges mot et spillestilsprinsipp dukke opp her. Ønsker man å vise gode eller dårlige involveringer knyttet til et prinsipp, eller en spesifikk rolle, så vil skal det være mulig. Vi er på god vei til å realisere alt dette med mer i SkillRace!

spillestil3.jpg

LAGOVERSIKT OG -KOMMUNIKASJON

I SkillRace har trener full oversikt over laget sitt. Oversiktsbilder gir tilgang på detaljer rundt kamp- og treningsbelastning, utviklingsmål, testresultater, etc.

 

Ved hjelp av push-varsler via app, kan trener og spiller kommunisere og gi feedback på utviklingsmål, kamp/trening, analyseklipp, osv.

lagoversikt.jpg

FRA FAGPLAN TIL UTVIKLINGSMÅL

Med FAGPLANER sorteres UTVIKLINGSMÅL per alder, tema, rolle, etc. Eksempelvis kan en fagplan hete "Fagplan Midtbane 10-14 år", eller "Fagplan Ernæring". Klubben bygger sine egne fagplaner eller hente ferdige planverk som deretter tilpasses klubbens identitet, kultur, fotballfilosofi og kompetanse. Utviklingsmål som hentes fra andre fagplaner vil automatisk oppdateres med bilder, urler, videoer, etc som legges på kilden. Når man lager utviklingsplan til spilleren hentes utviklingsmål fra alle tilgjengelige fagplaner, og deretter legges det på medieressurser som kun denne spilleren vil se, i tillegg til "standardinformasjonen". Under hvert utviklingsmål kan man også legge inn foreslåtte aksjoner for å nå målet.

 

For å beskrive hva man skal jobbe med tagges utviklingsmål mot en såkalt "spillmodell". Dette er enkelt sagt en modell av fotballkampen med elementer som rolle, kompetansekrav, ferdigheter, osv.

spiller-utviklingskontrakt.png

ØKT- OG ØVELSESBIBLIOTEK

Økter og øvelser organiseres i egne bibliotek. Alle i klubben kan bruke disse på tvers enten de ligger på klubb- eller lagsnivå. Den enkelte trener kan bygge sitt eget økt-/øvelsesbibliotek for laget. Her kan man ta utgangspunkt i alle tilgjengelige økter eller øktmaler. SkillRace tilbyr blant annet tilgang til et bibliotek bestående av 150+ øvelser med fine videoeksempler m/audiokommentarer og instruksjoner. Det er enkelt å dra inn i medieressurser og eksempelvis lime inn eksempler fra Youtube eller andre eksterne kilder. For den avanserte er det mulig å lage taktikktavler m/animasjon. Øvelser kan tagges mot spillmodellen.

Treningsøkt

TILSTANDSMONITORERING

Velg spørsmål som du vil at spiller skal svare på eksempelvis hver morgen/kveld, før/etter trening/kamp, osv. Spiller får da varsel på sin mobil når det er tid for å registrere.

Det kan settes opp ulike regimer, med forskjellige spørsmål og registreringsfrekvens. På denne måten kan man skille på lag og aldersgrupper.

Trener kan på denne måten følge opp form, humør, tretthetsfølelse, osv på hele laget og enkeltspillere.

Tilstandsmåling.jpg

TRENINGSDAGBOK

I SkillRace har spilleren kontroll på sine treninger og kamper. Gjennom appen melder en seg av/på aktiviteter, eller årsak til forfall. Med utgangspunkt i TRENINGSDAGBOKEN får man detaljert oversikt over treningen/kampen. Det er her mulig å legge inn evaluering av både seg selv og aktiviteten. For å dokumentere fremgang, scorer spilleren seg på utviklingsmål og engasjerer seg i meldingsutveksling med trenerteamet og resten av laget.

treningsdagbok-web.jpg

TILGANG TIL BESTE-PRAKSIS KUNNSKAP

Med SkillRace kobles klubben til resten av fotballsamfunnet. Det produseres fortløpende innhold som bidrar til inspirasjon og økt kunnskap, relevant for den enkelte spillers fokusområder og utviklingsmål.

Spillere og trenere kan følge med på dette innholdet via en egen utforske-strøm i appen. Det er også mulig å koble opp kunnskap til eksempelvis utviklingsmål, øvelser, kampklipp, etc.

Vi jobber kontinuerlig med å hente inn nye og spennende innholdsleverandører til SkillRace-plattformen.

Kunnskap.jpg