BREDDEKLUBB

SkillRace for Bredden
SkillRace - Klubben Min
03:00
Play Video
SkillRace - Sportslig Leder
01:00
Play Video
Treningsøkta - The SkillRace Way
01:01
Play Video
SkillRace - Slik fungerer taggingen
01:16
Play Video
Hva er UNIKT med SkillRace?
skillrace-bredde-highlights.png

DESIGNET FOR INSPIRERENDE LÆRING

En komplett og helhetlig verktøykasse

Det finnes en flora av verktøy tilgjengelig for klubbene, trenerne og spillerne. Disse verktøyene henger imidlertid ikke sammen med hverandre. Informasjon som skapes i et verktøy, kan sjelden benyttes i et annet. Informasjon om trenere, utøvere, aktiviteter og utviklingsarbeid, klubbens samlede kunnskap, blir heller ikke tilgjengelig slik man kunne ønsket seg. Dette setter begrensninger for klubbens utvikling og reduserer det sosiale og sportslige potensialet. Med SkillRace samler man informasjon og kunnskap på èn plattform, og kan kombinere denne på en optimal måte.

Bidrar til klubbens "Sportslige Mandat"

Våre idrettsklubber representerer en enorm samfunnsnytte ved å gi barn og unge tilgang på en unik og engasjerende plattform, der man også får den nødvendige fysiske fostring gjennom lek, trening og konkurranse. Med SkillRace vil klubben få et verktøy som er tilrettelagt for å øke effektene av dette tilbudet, gjennom å forenkle oppgavene og bidra til å skape inspirasjon for de mange frivillige og utøvende. 

Pedagogisk tilrettelegging med beste-praksis referanser

I SkillRace finner man den såkalte spillmodellen som en sentral struktur. Dette er en "beste praksis" modell av Fotballkampen. Alle elementer kan kobles til denne. Dermed kan man for eksempel via en øvelse, utviklingsmål, kampklipp, etc lese seg opp på roller, ferdigheter, rollekrav, situasjoner, etc som angår dette. En vil da potensielt kunne se videoklipp fra verdens beste opp mot lokale klipp fra egen klubb og diverse koblinger til SkillRace globale "wiki"-innhold med publikasjoner, emnekart, medieressurser, osv.

Det er mulig å navigere seg gjennom SkillRace kunnskapsunivers og få inspirasjon. På veien vil du kunne legge relevante økter, øvelser, utviklingsmål, osv. inn i din egen verktøykasse.

Kobler brukerne sammen

I tillegg til å være en utviklingsplattform gir SkillRace trenere og spillere tilgang på mange forskjellige typer relevant innhold av ypperste kvalitet. Utover innholdet som er tilgjengeliggjort av Norsk Toppfotballsenter, er det lagt til rette for at klubber kan dele innhold med andre SkillRace-brukere der man ønsker dette.