Treningsinspirasjon

INSPIRERE

Inspirasjon er selve grunnlaget for at man selv velger å bruke tiden sin på noe.
 

Bygg ditt personlige nettverk. Inspirer og la deg motivere.

Les Mer >
Treningsnyskjerrighet

UTFORSKE

NNysgjerrighet gir en naturlig lyst til å utforske.

Få tilgang til publikasjoner, videoklipp og emner fra ditt nettverk og fagekspertisen.

Les Mer >
Treningsplanlegging

PLANLEGGE

Ha full kontroll over din utviklingshverdag via treningsdagbok, skoleringsplaner, utviklingsmål. Styr langsiktig ved hjelp av identitetsprofilen din.

Les Mer >
Trening og treningsdagbok

TRENE

Bevisst trening gir fremgang.

Lag egne, eller benytt deg av beste-praksis læringsstier, hent økter eller enkeltøvelser inn i din treningsplan.

Les Mer >
Prestasjon på fotballkampen

PRESTERE

Med fremgang kommer prestasjoner. Kjenn på disse og at de gir næring til ditt indre driv. Dokumenter dine prestasjoner i kamp eller trening gjennom analyser, feedback og videoklipp.

Les Mer >

Tren NOK - Tren RIKTIG -
Tren MÅLRETTET!

SkillRace gir god oversikt over kamp- og treningshverdagen. Sammen med tilstandsovervåking og belastningsstyring, sikrer man at den enkelte spiller får den treningsdosen som behøves.

 

Gode trenere, øktvurderinger og ett godt dokumentert øvelsesbibliotek er basis for riktig trening.

Det aller viktigste er imidlertid at man trener på de RIKTIGE tingene. Her er det lett å "gå seg vill"! Fotball er en kompleks øvelse med 300+ ulike ferdigheter som skal mestres i større eller mindre grad. Du vil finne at SkillRace binder sammen denne kompleksiteten og med sin "røde tråd" sørger for en målrettet utviklingsprosess på en måte som man ikke vil finne i noen konkurrerende løsninger.

 

DELTA I ET NASJONALT UTVIKLINGSNETTVERK FOR FOTBALL

Vår VISJON er å samle og kombinere den NORSKE fotballidentiteten, kulturen og kompetansen i ett unikt nettverk der ekspertisemijøene får en kanal for sitt beste-praksis innhold til hjelp for både SPILLERE og TRENERE som ønsker å bygge kompetanse og øke egne og lagets prestasjoner innen fotballen. SkillRace er mye mer enn et tradisjonelt verktøy som man finner i dagens marked.  Bli med på digitaliseringsprosjektet og bidra til at norsk fotball får ett unikt konkurransefortrinn!

Nasjonalt utviklingsforum for fotball

"TOGETHER IS BETTER!"